TCS-Juristen l De specialist!

logo tcs juristen

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Wij begrijpen dat de relatie tussen werkgever en werknemer complex kan zijn, met uitdagingen zoals ziekte, loon, concurrentiebeding en dreigend ontslag. Daarom bieden wij hulp en advies aan zowel werknemers als werkgevers om uw belangen te beschermen en geschillen effectief op te lossen.

Juridisch advies voor werknemers

Als werknemer is het van belang om juridisch advies in te winnen wanneer u geconfronteerd wordt met arbeidsgerelateerde kwesties. Onze arbeidsrechtjuristen begrijpen de complexiteit van uw situatie en staan klaar om uw rechten te verdedigen. Wij hanteren een persoonlijke aanpak, of het nu gaat om dreigend ontslag of het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst, met als doel de meest gunstige uitkomst voor u te bereiken.

Arbeidsrechtjurist inschakelen als werkgever

Voor werkgevers is het belangrijk om juridische ondersteuning te hebben om uw onderneming te beschermen en geschillen te voorkomen. Onze juristen van arbeidsrecht begrijpen de zakelijke belangen en helpen u bij het nemen van beslissingen. Of het nu gaat om het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het beheren van personeelsconflicten of het omgaan met ontslagprocedures, TCS Juristen staat voor u klaar.

Professionele en ervaren juristen

Waarom kiezen voor een jurist arbeidsrecht van TCS Juristen?

Bij TCS Juristen geloven we in een persoonlijke aanpak, aangezien elke arbeidsrechtelijke zaak uniek is. Onze arbeidsjuristen zijn er om u te ondersteunen, ongeacht aan welke kant van de arbeidsverhouding u staat. Wij streven ernaar om uw belangen te behartigen met professionaliteit en effectiviteit.

01 Uitstekende staat van dienst
Vanwege de kennis en expertise die wij met elke zaak meebrengen hebben wij inmiddels een uitstekende staat van dienst.

02 Transparante tarieven
Bij ons krijgt u altijd een vrijblijvend adviesgesprek, na dit gesprek bespreken wij samen met u de mogelijkheden om de zaak aan te vliegen met de kosten die u kunt verwachten.

03 Ongeëvenaarde klantenservice
Bij ons staat het belang en de tevredenheid van onze cliënten centraal, dat is wat ons uniek maakt.

1000+

Client Consutations

94%

Succesvolle zaken

110%

In uw zaak

100%

Tevredenheid

Onze diensten

Rechtsgebieden

Dreigend ontslag

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Een ontslag op staande voet moet aan strikte voorwaarden voldoen om rechtsgeldig te zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van een dringende reden die het ontslag rechtvaardigt. Ten tweede moet het ontslag direct en zonder uitstel worden gegeven. Tot slot is het vereist dat de werkgever onmiddellijk en duidelijk aan de werknemer communiceert waarom het ontslag plaatsvindt. Bij TCS Juristen bieden wij juridisch advies bij ontslag op staande voet.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch document dat wordt gebruikt bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. In deze overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder het dienstverband wordt beëindigd. Dit omvat onder andere afspraken over eventuele ontslagvergoedingen, het recht op uitkeringen en verplichtingen van beide partijen na beëindiging van het dienstverband. Het is van belang dat de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst zorgvuldig worden overwogen en indien nodig juridisch advies inwinnen voordat het ondertekend wordt.

(Langdurige) Ziekte en herintegratie

Ziekte treft ons allemaal op onverwachte momenten. Een arbeidsrechtjurist kan adviseren over rechten en plichten bij ziekteverzuim, geschillen voorkomen en helpen bij het opstellen van re-integratieplannen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Bij TCS Juristen begrijpen we de bezorgdheid en complexiteit rondom ziekte in de arbeidscontext. Of u werkgever bent die helderheid zoekt of werknemer die zijn of haar rechten wil begrijpen, wij staan klaar met persoonlijk en deskundig advies om u door de situatie te leiden en de juiste stappen te nemen.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Een arbeidsrechtjurist kan werkgevers en werknemers bijstaan bij het begrijpen, opstellen of aanvechten van concurrentie- en relatiebedingen. Als werknemer streeft u naar actieve deelname op de arbeidsmarkt, maar een bestaand concurrentie- of relatiebeding in het contract kan die vrijheid beperken. Aan de werkgeverskant liggen belangen zoals het voorkomen van kennisgebruik en klantenwerving door werknemers. Bij TCS Juristen bieden wij graag juridisch advies omtrent concurrentie- en relatiebedingen, waarbij we u als werknemer of werkgever bijstaan in het begrijpen en hanteren van deze juridische aspecten.

Schorsing en non-actiefstelling

Wanneer een werknemer wordt geschorst of non-actief gesteld, kan een arbeidsrechtjurist de betrokken partijen begeleiden bij het naleven van de wettelijke procedures en rechten. Dit omvat het voorkomen van ongerechtvaardigde schorsingen en het beschermen van de belangen van zowel werkgever als werknemer. Komt u er onderling niet uit met uw werkgever of werknemer, dan kunnen onze arbeidsrechtjuristen u bijstaan.

Arbeidsduur en werken vanuit huis

Arbeidsrechtjuristen kunnen helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten met duidelijke bepalingen over arbeidsduur en thuiswerken. Een arbeidsjurist geeft advies over wetgeving omtrent flexibel werken, inclusief regels voor thuiswerkvergoedingen en de rechten van werknemers op een gezonde werkomgeving, zelfs als deze zich op afstand bevindt. We staan u graag bij met juridisch advies over arbeidsduur en thuiswerken.

Salaris

De kern van het arbeidsrecht ligt in het recht op salaris, wat vaak een bron van geschillen vormt. In situaties waar geschillen over het salaris ontstaan, kan een arbeidsrechtjurist beide partijen bijstaan. Arbeidsjuristen kunnen adviseren over loononderhandelingen, controleren of het salaris in overeenstemming is met de geldende wetgeving en bij geschillen juridische stappen ondernemen. Onze juristen geven u helder advies over geschillen met betrekking tot loon.

Nulurencontract en min max contract

Bij complexe contractvormen kan een arbeidsrechtjurist helpen bij het opstellen en begrijpen van contracten met variabele uren en minimum-maximumcontracten. Ze zorgen ervoor dat deze contracten in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving en beschermen de rechten van beide partijen. De arbeidsjuristen van TCS Juristen adviseren u over contractvormen.

Functioneren en beoordelen

De essentie van arbeidsrecht ligt in de uitvoering van arbeid, waarbij het niet alleen gaat om het verrichten van taken, maar ook om de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt. In situaties waarbij er geschillen ontstaan over het functioneren, staan arbeidsrechtjuristen u bij. Arbeidsrechtjuristen adviseren over eerlijke beoordelingen en kunnen juridische ondersteuning bieden als er sprake is van onterechte beoordelingen of geschillen over functioneren. Bij TCS Juristen ontvangt u duidelijk advies met betrekking tot het functioneren en beoordelen.

Aanpassing van arbeidsvoorwaarden

Een aanpassing van arbeidsvoorwaarden kan verschillende vormen aannemen, waaronder een verandering in functie door een reorganisatie, aanpassing van de standplaats, demotie of degradatie, een wijziging in het werkrooster, salarisverandering, en andere soortgelijke aanpassingen. In situaties waarin arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast, kan een arbeidsrechtjurist helpen bij het zorgvuldig doorvoeren van deze veranderingen, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen en de wettelijke vereisten.

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Het CAO-recht is complex en vormt een specialisatie binnen het arbeidsrecht. Bij onderhandelingen, interpretaties of geschillen met betrekking tot een CAO kunnen arbeidsrechtjuristen waardevol advies bieden. Arbeidsrechtjuristen helpen zowel werkgevers als werknemers om de voorwaarden te begrijpen en helpen met het correct toepassen van de voorwaarden.

Vrije dagen en verlof

Vakantie is een recht voor elke werknemer, met een minimum van vier keer de afgesproken wekelijkse arbeidsduur.

Als werkgever of werknemer kunt u soms in discussie raken over het opnemen of uitbetalen van verlofdagen. Indien u meer helderheid wenst over vrije dagen en verlof, staan onze arbeidsrechtjuristen voor u klaar om u bij te staan en duidelijkheid te verschaffen.

Juridische hulp bij uw problemen

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Heeft u advies nodig van een ervaren arbeidsrechtjurist? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.